2009-02-10

Vinnare och ketchupeffekt

Se, jag vann en bas, vad kul. Nu var det ju i och för sig en bok i pris, men ändå. Vissa uttryck måste tvångsmässigt sägas vid tillfälle (liksom t.e.x "Wow? Håll käften"). En man med ett skägg noterar att merparten av deltagarna i tävlingen rör sig i den mediala sfären och drar slutsatsen att man har mycket tid över där. Det finns något väldigt befriande med att kunna sitta och uppdatera en webbsida x antal gånger med sekundintervall utan att känna att man slösar bort sin tid (inte för att jag gjorde det (välj själva om jag syftar på uppdateringarna eller tidsslöseriet)).

Senast jag vann en sån här tävling (luttrad, garvad och rutinerad som jag är) var nog 2000, när jag vann ett Buck Rogers-album i Hugos tävling på den tiden då inga bloggar fanns, bara dagböcker på nätet. Jag får snart inhandla ett vitrinskåp...

Om som det inte vore nog med det, poppar mitt namn upp även här. Konstigt sammanträffande att jag läste de två blogginläggen efter varandra i Google reader. Upprymd, stolt och rörd som jag var från min tävlingstriumf trodde jag nästan att det var jag som hade tagit bilderna. Men så roligt var det inte - det var min namne till fotograf i Uppsala.

Nu har jag lagt in så många länkar i det här inlägget att jag blir alldeles matt. Jag får vila en stund.

1 kommentar:

magisteruppsats2009@hotmail.com sa...

Se hit: Vi söker deltagare till vår magisteruppsats
Rubrik: Vuxnas upplevelser av skönlitteratur
Syfte: att ge en förståelse i vad vuxna män och kvinnor upplever i
mötet med skönlitteratur.

Vi söker personer som vill vara med i vår undersökning. Vi vänder oss till dig som skriver och läser bokbloggar, eftersom vi vet att du har ett stort läsintresse och är van att uttrycka dina tankar om böcker. Ditt deltagande innebär att du för läsdagbok under två månaders tid, och läser minst fyra böcker i månaden. Vi avslutar perioden med en mindre informell intervju via e-post, som handlar om din läsdagbok. Deltagandet är helt över nätet, och du väljer själv de böcker du vill läsa.

Vi som behöver din hjälp är två studenter som läser Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Dina uppgifter och dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga får tillgång till dem, och i den färdiga uppsatsen kommer du självklart att vara anonym. Vill du ta tillfället i akt och bli mer medveten om din egen läsning? Tveka inte att anmäla ditt intresse!

För mer information om studien, kontakta oss på mailadress:
magisteruppsats2009@hotmail.com
Hälsningar Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström
Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
Handledare: Kersti Nilsson